St.Francis School Indirapuram

ST. Francis School
Indirapuram

×
St.Francis School Indirapuram
St.Francis School Indirapuram

TOPPER 2019-20


Home    /   

Ankit-Sharma
97%

Greeshma P.Kumar
97%

Aakriti rawat
96.8%

Adiya Chopra
(96.6%)

Arunabh Singh
96.6%

Dolphee Khurana
96.2%

Shubhangi Mishra
96%

Madala Sai vishnu
96%

Aditi Verma
96%

Shivang Singh
95.8%

Akshata Bist
95.8%

Chaitanya Gupta
95.8%

A.Vanathi
95.6%

SHUBHI WALIA
95.6%

Arya Veer Khanna
(95.6%)

Dev Batra
(95.6%)

Ananya Singh
95.4%

Lipika Bisht
95.4%

Ishttaa Sritvastava
95%

Zoya Khan
95.2%

Akriti Bhan
95%

Gunjan Naudiyal
95%