St.Francis School Indirapuram

ST. Francis School
Indirapuram

×
St.Francis School Indirapuram
St.Francis School IndirapuramJIYA DAGAR
98%

SALONI CHOUDHARY
97.4%

APARNA MOHAPATRA
97.20%

NISHOO BANSAL
96.60%

NIHARIKA SINGH
96.40%

SHAMBHAVI ROY
96.40%

ADAMYA GAUR
96.20%

RUCHI BANSAL
96.20%

PRATHAMDEEP DHANOA
96%

AKANKSHA CHAUHAN
95.80%

SHREYA SAMBHVI
95.80%

VAISHNAVI SINGH
95.80%

SANYA TYAGI
95.40%

TANISHKA GUPTA
95.40%

AKSSHAT GOVIND
95.20%

ANJALI SINGH
95%

MANN KASHYAP
95%

MEGHA MANOJ
95%

NISHCHAL JOSHI
95%