Class Photos
2013-14

Class: Playway Blue

Class: Playway Green

Class: Playway Red

Class: UKG Blue

Class: UKG Green

Class: UKG Orange

Class: UKG Red

Class: UKG Red

Class: UKG Yellow

Class: LKG Blue

Class: LKG Green

Class: LKG Orange

Class: LKG Red

Class: LKG Violet

Class: LKG Yellow

Class: 1-A

Class: 1-B

Class: 1-C

Class: 1-D

Class: 1-E

Class: 1-F

Class: 2-A

Class: 2-B

Class: 2-C

Class: 2-D

Class: 2-E

Class: 2-F

Class: 3-A

Class: 3-B

Class: 3-C

Class: 3-D

Class: 3-E

Class: 3-F

Class: 4-A

Class: 4-B

Class: 4-C

Class: 4-D

Class: 4-E

Class: 4-F

Class: 5-A

Class: 5-B

Class: 5-C

Class: 5-D

Class: 5-E

Class: 5-F

Class: 6-A

Class: 6-B

Class: 6-C

Class: 6-D

Class: 6-E

Class: 6-F

Class: 7-A

Class: 7-B

Class: 7-C

Class: 7-D

Class: 7-E

Class: 7-F

Class: 8-A

Class: 8-B

Class: 8-C

Class: 8-D

Class: 8-E

Class: 8-F

Class: 9-A

Class: 9-B

Class: 9-C

Class: 9-D

Class: 10-B

Class: 10-C

Class: 10-A

Class: 11-A

Class: 11-B

Class: 12-A

Class: 12-B
2012-2013

  • of St. Francis School, Indirapuram
  • Enter School Code
    'SFSIDM'